Miejska Pracownia Urbanistyczna

 

OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 309

Przystąpienie nr 309
Nazwa dolina rzeki Olechówki, ulice: Rzgowska, Świętego Wojciecha, Nadwodna, Bałtycka, Zygmunta i Kolumny
Data podjęcia 2022-06-01
Uchwała LX/1826/22
Sprawę prowadzi Agnieszka Stobińska
zespół: Zespół projektowy nr 5
tel.: 426287547

Stan zaawansowania prac

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków
Podjęcie uchwały
LX/1826/22 - pdf LX/1826/22 - doc

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO