OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 121

Plan nr 121
Nazwa Piłsudskiego, Przędzalniana, Tuwima i Kopcińskiego
Data uchwalenia 2019-05-08
Numer uchwały IX/316/19


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): (21.06.2019 13:55)

Informację zmodyfikował(a): Filip Błaszczyński (04.07.2019 14:50)

Ilość odwiedzin: 1267

Kontakt
RODO