OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 104

Przystąpienie nr 104
Nazwa Przyjacielska, Zygmunta, Bałtycka, Lotna, Sąsiedzka do terenów kolejowych
Data podjęcia 2011-10-05
Uchwała XXIV/392/11
Sprawę prowadzi Paulina Górska
zespół: Zespół projektowy nr 5
tel.: 426-287-559

Stan zaawansowania prac

Rozpatrywanie uwag
Podjęcie uchwały
Uchwała o przystąpieniu

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków
Obwieszczenie o przystąpieniu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o przystąpieniu do sporządzenia MPZP i możliwości składania wniosków dotyczących planu.

Termin składania wniosków: 18.10.2011 r. - 18.11.2011 r.

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Informujemy, że zarządzenie Nr 7297/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Protokół z dyskusji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu do projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 27.10.2015 r. - 25.11.2015 r.

Termin składania uwag: 27.10.2015 r. - 09.12.2015 r.

Termin dyskusji publicznej: 10.11.2015 r.

Rozpatrywanie uwag

Analiza oraz rozpatrzenie złożonych uprzednio uwag do projektu MPZP.

Informujemy, że zarządzenie Nr 2550/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE

II Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

II Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Protokół z dyskusji Uzasadnienie do projektu uchwały

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu do projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 20.09.2016 r. - 19 października 2016 r.

Termin składania uwag: 20.09.2016 r. - 07.11.2016 r

Termin dyskusji publicznej: 04.10.2016 r.

II Rozpatrywanie uwag

Analiza oraz rozpatrzenie złożonych uprzednio uwag do projektu MPZP.

Informujemy, że zarządzenie Nr 4904/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE

III Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Protokół z dyskusji Uzasadnienie do projektu uchwały Prognoza - prawne formy ochrony przyrody w pobliżu MPZP Projekt planu - rysunek (łatwy do pobrania) Sprostowanie do "Prognozy oddziaływania na środowisko" Informacja dot. sprostowania w "Prognozie oddziaływania na środowsko"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 15.10.2019 r. - 15.11.2019 r.

Termin dyskusji publicznej: 22.10.2019 r.

Termin składania uwag: 15.10.2019 r. - 29.11.2019 r.

III Rozpatrywanie uwag

Analiza oraz rozpatrzenie złożonych uprzednio uwag do projektu MPZP.

Informujemy, że zarządzenie Nr 2942/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

 

Informujemy, że w wyznaczonym, w ogłoszeniu oraz obwieszczeniu, terminie wpłynęło 335 uwag.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): (13.11.2018 15:52)

Informację zmodyfikował(a): Paulina Górska (31.01.2020 15:36)

Ilość odwiedzin: 2664

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
31.01.2020 15:36 Paulina Górska Modyfikacja treści
31.12.2019 13:38 Paulina Górska Modyfikacja treści
18.11.2019 15:32 Paulina Górska Modyfikacja treści
12.11.2019 14:56 Paulina Górska Modyfikacja treści
05.11.2019 13:45 Paula Dominiak Modyfikacja treści
16.10.2019 10:43 Paulina Górska Modyfikacja treści
16.10.2019 09:19 Paulina Górska Modyfikacja treści
15.10.2019 09:01 Paulina Górska Modyfikacja treści
08.10.2019 10:02 Xymena Marcinkowska Modyfikacja treści
01.03.2019 10:57 Joanna Tomczak Modyfikacja treści
13.11.2018 15:52 Utworzenie strony
Kontakt
RODO