Plany miejscowe

Przystąpienie nr 296

Przystąpienie nr 296
Nazwa Szczecińska, Zadraż, Wykowa, Gryczana i Rąbieńska
Data podjęcia 2022-06-01
Uchwała LX/1813/22
Sprawę prowadzi Dorota Walter
zespół: Zespół projektowy nr 5
tel.: 42 628 75 62

Stan zaawansowania prac

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Podjęcie uchwały
LX/1813/22 - pdf LX/1813/22 - doc

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Informujemy, że zarządzenie Nr 964/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Uzasadnienie do projektu uchwały Prognoza - prawne formy ochrony przyrody w pobliżu MPZP

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o ponownym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są w trakcie trwania wyłożenia oraz podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 17.06.2024-8.07.2024 

Termin dyskusji publicznej: 24.06.2024

Termin składania uwag: 17.06.2024 r. - 22.07.2024 r.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO