Plany miejscowe

Plan nr 114

Plan nr 114
Nazwa Aleksandrowska, Kędry, Czcibora i Rojnej oraz zachodniej granicy miasta Łodzi
Data uchwalenia 2018-10-10
Numer uchwały LXXVI/2075/18

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi informuje, iż zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 17 grudnia 2021 r. (sygn. akt II SA/Łd 696/21), stwierdzona została nieważność Uchwały Nr LXXVI/2075/18 Rady Miejskiej z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowska, Kędry, Czcibora i Rojnej oraz zachodniej granicy miasta Łodzi w zakresie dotyczącym działki o numerze ewidencyjnym 36/2, położonej w obrębie geodezyjnym B-55, w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną rezydencjonalną oznaczonej na załączniku graficznym symbolem 4 MR.

W związku z powyższym, w/w plan miejscowy, nie obowiązuje w zakresie dotyczącym działki o numerze ewidencyjnym 36/2, położonej w obrębie geodezyjnym B-55, w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną rezydencjonalną oznaczonej na załączniku graficznym symbolem 4 MR.Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO