OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 123

Plan nr 123
Nazwa Olechowska, Transmisyjna, Ofiar Terroryzmu 11.09, Tomaszowska
Data uchwalenia 2019-10-16
Numer uchwały XV/636/19


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): (14.11.2019 10:05)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Stobińska (18.12.2019 11:16)

Ilość odwiedzin: 1855

Kontakt
RODO