Plany miejscowe

Plan nr 140

Plan nr 140
Nazwa Zmiana planu nr 117 - Piłsudskiego, Kopcińskiego, Konstytucyjna, tereny kolejowe
Data uchwalenia 2021-02-10
Numer uchwały XXXVIII/1170 (pdf otwarty)

Uwaga!

Niniejszy plan miejscowy nr 140 przyjęty uchwałą nr XXXVIII/1170/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2021 r., stanowi zmianę planu miejscowego nr 117 przyjętego uchwałą nr VI/214/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego oraz terenów kolejowych.

Pełna treść planu miejscowego nr 117 oraz jego zmiany w postaci planu miejscowego nr 140 dostępna jest w innym miejscu rejestru - dostępnym po kliknięciu tutaj.Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO