OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 251

Przystąpienie nr 251
Nazwa Zmiana planu nr 117 - Piłsudskiego, Kopcińskiego, Konstytucyjna, tereny kolejowe
Data podjęcia 2019-11-20
Uchwała XVI/675/19
Sprawę prowadzi Aleksandra Kraszewska
zespół: Zespół projektowy nr 1
tel.: 426-287-529

Stan zaawansowania prac: nieujęty w harmonogramie

Podjęcie uchwały

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): Aleksandra Kraszewska (03.12.2019 11:21)

Informację zmodyfikował(a): Aleksandra Kraszewska (19.12.2019 10:55)

Ilość odwiedzin: 503

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
19.12.2019 10:55 Aleksandra Kraszewska Modyfikacja treści
19.12.2019 10:53 Aleksandra Kraszewska Modyfikacja treści
06.12.2019 12:40 Aleksandra Kraszewska Modyfikacja treści
06.12.2019 12:33 Aleksandra Kraszewska Modyfikacja treści
06.12.2019 12:33 Aleksandra Kraszewska Modyfikacja treści
06.12.2019 11:59 Modyfikacja treści
06.12.2019 11:58 Modyfikacja treści
06.12.2019 11:58 Modyfikacja treści
06.12.2019 11:57 Modyfikacja treści
03.12.2019 11:56 Aleksandra Kraszewska Modyfikacja treści
03.12.2019 11:56 Aleksandra Kraszewska Modyfikacja treści
03.12.2019 11:47 Aleksandra Kraszewska Modyfikacja treści
03.12.2019 11:32 Aleksandra Kraszewska Modyfikacja treści
03.12.2019 11:21 Aleksandra Kraszewska Utworzenie strony
Kontakt
RODO