Studium

Studium obowiązujące

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi - 2018
Data uchwalenia: 2018-03-28
Uchwała Uchwała Nr LXIX/1753/18

 

Poniżej prezentujemy "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi" przyjęte uchwałą Nr LXIXI/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.

Uwaga!

Prezentowane poniżej Studium nie zawiera zmian wprowadzonych uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.
Informację wprowadził(a): Joanna Tomczak (13.02.2019 09:46)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Wysmyk-Lamprecht (19.03.2019 16:34)

Ilość odwiedzin: 11843

Kontakt
RODO