OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 222

Przystąpienie nr 222
Nazwa Okólna, Józefa Sawickiego, Jana Gadomskiego i Moskule oraz północna granica miasta Łodzi
Data podjęcia 2018-06-14
Uchwała LXXII/1930/18
Sprawę prowadzi Xymena Marcinkowska
zespół: Zespół projektowy nr 5
tel.: 426-287-559

Stan zaawansowania prac

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków
Podjęcie uchwały
Uchwała o przystąpieniu

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): (14.11.2018 15:35)

Informację zmodyfikował(a): Xymena Marcinkowska (18.11.2019 09:53)

Ilość odwiedzin: 590

Kontakt
RODO