Plany miejscowe

Plan nr 160

Plan nr 160
Nazwa Zmiana planu nr 82 - Niciarniana 41
Data uchwalenia 2022-04-13
Numer uchwały LVIII/1745/22 (pdf) LVIII/1745/22 (doc)

Uwaga!

Niniejszy plan miejscowy nr 160 przyjęty uchwałą nr LVIII/1745/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 kwietnia 2022 r., stanowi zmianę planu miejscowego nr 82 przyjętego uchwałą nr XXIII/566/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulic: Sobolowej do terenów kolejowych, Stanisława Przybyszewskiego oraz projektowanej Konstytucyjnej.

Pełna treść planu miejscowego nr 82 oraz jego zmiany w postaci planu miejscowego nr 160 dostępna jest w innym miejscu rejestru - dostępnym po kliknięciu tutaj.Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO