OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 252

Przystąpienie nr 252
Nazwa Milionowa, Haśka, Przybyszewskiego, do terenów kolejowych
Data podjęcia 2019-12-11
Uchwała XVII/713/19
Sprawę prowadzi Ewelina Sawicka
zespół: Zespół projektowy nr 5
tel.: 426-287-560

Stan zaawansowania prac: nieujęty w harmonogramie

Podjęcie uchwały
Uchwała o przystąpieniu

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Informujemy, że w wyznaczonym, w ogłoszeniu oraz obwieszczeniu, terminie nie wpłynął żaden wniosek.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Wólczańska 36, Łódź


Informację wprowadził(a): Ewelina Sawicka (20.12.2019 12:38)

Informację zmodyfikował(a): Ewelina Sawicka (17.02.2020 12:19)

Ilość odwiedzin: 546

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
17.02.2020 12:19 Ewelina Sawicka Modyfikacja treści
07.01.2020 14:09 Ewelina Sawicka Modyfikacja treści
07.01.2020 13:56 Ewelina Sawicka Modyfikacja treści
07.01.2020 13:11 Ewelina Sawicka Modyfikacja treści
07.01.2020 13:10 Ewelina Sawicka Modyfikacja treści
07.01.2020 13:10 Ewelina Sawicka Modyfikacja treści
07.01.2020 13:09 Ewelina Sawicka Modyfikacja treści
07.01.2020 13:04 Ewelina Sawicka Modyfikacja treści
20.12.2019 13:26 Ewelina Sawicka Modyfikacja treści
20.12.2019 12:38 Ewelina Sawicka Utworzenie strony
Kontakt
RODO