Plany miejscowe

Plan nr 132

Plan nr 132
Nazwa Zmiana planu nr 76 Sokołówka - część zachodnia osiedla Radogoszcz
Data uchwalenia 2020-06-24
Numer uchwały XXVII/906/20 (pdf) XXVII/906/20 (doc)

Uwaga!

Niniejszy plan miejscowy nr 132 przyjęty uchwałą nr XXVII/906/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 czerwca 2020 r., stanowi zmianę planu miejscowego nr 76 przyjętego uchwałą nr VIII/146/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz.

Pełna treść planu miejscowego nr 76 oraz jego zmiany w postaci planu miejscowego nr 132 dostępna jest w innym miejscu rejestru - dostępnym po kliknięciu tutaj.Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO