Studium

Studium obowiązujące

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data uchwalenia: 2019-03-06
Uchwała Uchwała Nr VI/215/19

 

Poniżej prezentujemy Studium w ujednoliconej formie, z wyróżnieniem zmian dokonanych uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi" w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Informację wprowadził(a): Joanna Tomczak (15.03.2019 12:54)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Wysmyk-Lamprecht (19.03.2019 14:51)

Ilość odwiedzin: 5975

Kontakt
RODO