OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 129

Plan nr 129
Nazwa Piłsudskiego, Wodna, Tuwima i Przędzalniana
Data uchwalenia 2019-12-11
Numer uchwały XVII/712/19


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): (17.02.2020 15:45)

Informację zmodyfikował(a): Piotr Świderski (20.02.2020 09:43)

Ilość odwiedzin: 1643

Kontakt
RODO