Plany miejscowe

Przystąpienie nr 333

Przystąpienie nr 333
Nazwa Jędrzejowska i Kolumny
Data podjęcia 2022-12-21
Uchwała LXX/2104/22
Sprawę prowadzi Zuzanna Hibner
zespół: Zespół projektowy nr 5
tel.: (42) 628 75 63

Stan zaawansowania prac

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Podjęcie uchwały
LXX/2104/22 - pdf LXX/2104/22 - doc

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Jędrzejowskiej i Kolumny.

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Informujemy, że zarządzenie Nr 902/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE

 

 

 

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Protokół z dyskusji Protokół z dyskusji Uzasadnienie do projektu uchwały Uzasadnienie do projektu uchwały

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Z przyjętymi w wykładanym projekcie rozwiązaniami można się zapoznać przez cały okres trwania wyłożenia oraz są one omawiane podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 25.10.2023 r. - 16.11.2023 r.

Termin dyskusji publicznej: 07.11.2023 r.

Termin składania uwag: 25.10.2023 r. - 30.11.2023 r.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO