OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 250

Przystąpienie nr 250
Nazwa Gillette, Maratońska, Nowy Józefów
Data podjęcia 2019-09-18
Uchwała XIV/490/19
Sprawę prowadzi Katarzyna Jarzecka
zespół: Zespół projektowy nr 2
tel.: 426-287-538

Stan zaawansowania prac

Uzgodnienia i opiniowanie projektu
Podjęcie uchwały
Uchwała o przystąpieniu

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Informujemy, że zarządzenie Nr 2773/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

 

Informujemy, że w wyznaczonym, w ogłoszeniu oraz obwieszczeniu, terminie wpłynęło 45 wniosków.

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): Katarzyna Jarzecka (24.09.2019 07:56)

Informację zmodyfikował(a): Katarzyna Jarzecka (10.12.2019 14:39)

Ilość odwiedzin: 852

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
10.12.2019 14:39 Katarzyna Jarzecka Modyfikacja treści
10.12.2019 14:39 Katarzyna Jarzecka Modyfikacja treści
10.12.2019 14:39 Katarzyna Jarzecka Modyfikacja treści
05.11.2019 09:14 Paula Dominiak Modyfikacja treści
05.11.2019 09:12 Paula Dominiak Modyfikacja treści
26.09.2019 08:56 Katarzyna Jarzecka Modyfikacja treści
25.09.2019 13:08 Katarzyna Jarzecka Modyfikacja treści
24.09.2019 08:08 Katarzyna Jarzecka Modyfikacja treści
24.09.2019 07:56 Katarzyna Jarzecka Utworzenie strony
Kontakt
RODO