Plany miejscowe

Plan nr 138

Plan nr 138
Nazwa Zmiana planu nr 71 - Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ul. Uniwersyteckiej
Data uchwalenia 2020-12-02
Numer uchwały XXXIII/1087/20 (pdf otwarty)

Uwaga!

Niniejszy plan miejscowy nr 138 przyjęty uchwałą nr XXXIII/1087/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2020 r., stanowi zmianę planu miejscowego nr 71 przyjętego uchwałą nr III/40/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcińskiego i Juliana Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej.

Pełna treść planu miejscowego nr 71 oraz jego zmiany w postaci planu miejscowego nr 138 dostępna jest w innym miejscu rejestru - dostępnym po kliknięciu tutaj.Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO