OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 243

Przystąpienie nr 243
Nazwa zmiana planu nr 71 Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ul. Uniwersyteckiej
Data podjęcia 2019-05-08
Uchwała IX/313/19
Sprawę prowadzi Andrzej Makowski
zespół: Zespół projektowy nr 1
tel.: 426-287-529

zmiana planu nr 71

Stan zaawansowania prac

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Podjęcie uchwały
Uchwała o przystąpieniu

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Informujemy, że zarządzenie Nr 1995/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

Uzgodnienia i opiniowanie projektu
odstąpienie sooś

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Projekt planu - rysunek Formularz do składania uwag Uzasadnienie do projektu uchwały

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 05.03.2020 r. - 02.04.2020 r.

Termin dyskusji publicznej: 24.03.2020 r.

Termin składania uwag: 17.04.2020 r.

 

Z uwagi  na ograniczenie działalności Urzędu Miasta Łodzi i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, w związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania  (rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2020 r. poz. 433, 441 i 461) zawiadamiam o odwołaniu dyskusji publicznej zaplanowanej na dzień 24 marca 2020 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 19, w sali konferencyjnej w godz. od 1600 do 1730.

Termin dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami zostanie podany do informacji publicznej w późniejszym terminie.

Jednocześnie informuję, iż uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu ww. projektu zmiany planu miejscowego mogą być składane w sposób określony we wcześniejszych ogłoszeniach i obwieszczeniach w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): Andrzej Makowski (20.05.2019 10:54)

Informację zmodyfikował(a): Filip Błaszczyński (24.03.2020 12:51)

Ilość odwiedzin: 1205

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
24.03.2020 12:51 Filip Błaszczyński Modyfikacja treści
24.03.2020 12:46 Filip Błaszczyński Modyfikacja treści
24.03.2020 12:40 Filip Błaszczyński Modyfikacja treści
27.02.2020 08:58 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
27.02.2020 08:49 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
17.12.2019 10:44 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
17.12.2019 10:14 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
17.12.2019 10:05 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
17.12.2019 09:59 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
17.12.2019 09:54 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
05.11.2019 09:39 Paula Dominiak Modyfikacja treści
26.09.2019 11:34 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
26.09.2019 11:33 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
22.07.2019 10:51 Joanna Tomczak Modyfikacja treści
28.05.2019 10:29 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
20.05.2019 13:45 Paula Dominiak Modyfikacja treści
20.05.2019 11:13 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
20.05.2019 10:54 Andrzej Makowski Utworzenie strony
Kontakt
RODO