Plany miejscowe

Plan nr 163

Plan nr 163
Nazwa Zmiana planu Nr 88 Przyjacielska, Małego Rycerza, Tomaszowska, do terenów kolejowych
Data uchwalenia 2022-06-01
Numer uchwały LX/1812/22 (doc) LX/1812/22 (pdf)

Uwaga!

Niniejszy plan miejscowy nr 163 przyjęty uchwałą nr LX/1812/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2022 r., stanowi zmianę planu miejscowego nr 88 przyjętego uchwałą nr XXXVI/939/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych.

Pełna treść planu miejscowego nr 88 oraz jego zmiany w postaci planu miejscowego nr 163 dostępna jest w innym miejscu rejestru - dostępnym po kliknięciu tutaj.Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO