Plany miejscowe

Przystąpienie nr 323

Przystąpienie nr 323
Nazwa Feliksińska, Ziarnista, Andrzejki i Rokicińska oraz wschodnia granica miasta Łodzi
Data podjęcia 2022-11-16
Uchwała LXVIII/2034/22
Sprawę prowadzi Dariusz Kiedrzyński
zespół: Zespół Projektowy Nr 4
tel.: 42 628-75-52

Stan zaawansowania prac

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Informujemy, że zarządzenie Nr 294/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Prognoza - prawne formy ochrony przyrody w pobliżu MPZP

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu do projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 20.10.2023 r. - 10.11.2023 r.

Termin dyskusji publicznej: 9.11.2023 r.

Termin składania uwag: 24.11.2023 r.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO