OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 203

Przystąpienie nr 203
Nazwa Piłsudskiego, Targowa, Fabryczna, Abramowskiego, Sienkiewicza
Data podjęcia 2018-06-14
Uchwała LXXII/1911/18
Sprawę prowadzi Dorota Staręga
zespół: Zespół projektowy nr 4
tel.: 42 628 75 55

Stan zaawansowania prac

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Podjęcie uchwały
Uchwała o przystąpieniu

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Informujemy, że zarządzenie Nr 980/VIII/19. Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16.04.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

 

Informujemy, że w wyznaczonym, w ogłoszeniu oraz obwieszczeniu, terminie nie wpłynął żaden wniosek.

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Uzasadnienie do projektu uchwały Prognoza - prawne formy ochrony przyrody w pobliżu MPZP

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu do projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 04.02.2020 r. - 03.03.2020 r.

Termin dyskusji publicznej: 26.02.2020 r.

Termin składania uwag: 04.02.2020 r. - 17.03.2020 r.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): (14.11.2018 13:22)

Informację zmodyfikował(a): Michał Brodowicz (05.02.2020 08:15)

Ilość odwiedzin: 1442

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
05.02.2020 08:15 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
03.02.2020 13:45 Dorota Staręga Modyfikacja treści
03.02.2020 13:44 Dorota Staręga Modyfikacja treści
03.02.2020 13:42 Dorota Staręga Modyfikacja treści
28.01.2020 09:39 Dorota Staręga Modyfikacja treści
27.01.2020 15:38 Dorota Staręga Modyfikacja treści
27.01.2020 08:42 Dorota Staręga Modyfikacja treści
27.01.2020 08:41 Dorota Staręga Modyfikacja treści
27.01.2020 08:35 Dorota Staręga Modyfikacja treści
27.01.2020 08:34 Dorota Staręga Modyfikacja treści
27.01.2020 08:28 Dorota Staręga Modyfikacja treści
05.11.2019 11:54 Paula Dominiak Modyfikacja treści
20.05.2019 13:23 Paula Dominiak Modyfikacja treści
24.04.2019 09:21 Dorota Staręga Modyfikacja treści
01.03.2019 12:06 Joanna Tomczak Modyfikacja treści
14.11.2018 13:22 Utworzenie strony
Kontakt
RODO